Als je uit elkaar gaat is dat een pijnlijk proces, zeker wanneer daar kinderen bij betrokken zijn. Annika kan jou in dit traject bijstaan met oog voor zowel de emotionele als de juridische aspecten van die scheiding. In eerste instantie zal er getracht worden in onderling overleg afspraken te maken. Lukt dat niet, dan zal Annika ook een procedure niet uit de weg gaan.

Naast de beƫindiging van de samenleving, echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap behandelt Annika ook zaken op het gebied van erkenning , gerechtelijke vaststelling of ontkenning vaderschap, gezag en omgang. Ook kan Annika jou bijstaan in het voeren van verweer tegen een verzoek tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing.