Annika behandelt zaken op het gebied van gefinancierde rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand stelt jaarlijks inkomensgrenzen vast. Valt jouw inkomen (en dat van jouw partner) binnen die inkomensgrenzen, dan kan je aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand. Je bent dan alleen een eigen bijdrage verschuldigd, maar in bepaalde gevallen is mijn dienstverlening kosteloos.


De precieze inkomensgrenzen en de hoogte van de eigen bijdrages kun je vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.org.

Wanneer je niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand zal Annika jou bijstaan op basis van haar uurtarief of een vaste prijs. Samen met jou wordt gekeken wat in jouw situatie het meest passend is.