Verhuurder

Annika heeft ruimte ervaring in het procederen namens verhuurders met name als het gaat om ontbinding van de huurovereenkomst in het geval van overlast, Opiumwet (sluitingen) of achterstand van de betaling van de huurpenningen of beƫindiging van de huurovereenkomst vanwege renovatie. Maar ook in alle andere zaken waar je als verhuurder tegenaan loopt, kan Annika je bijstaan.

Huurder

Annika staat ook met regelmaat huurders bij in procedures waarin ontbinding van de huurovereenkomst en/of ontruiming van de woning wordt gevorderd bijvoorbeeld vanwege het feit dat er verdovende middelen zijn aangetroffen in de woning of vanwege overlast of huurachterstand. Zeg nooit zomaar op verzoek van de verhuurder de huurovereenkomst maar voer eerst overleg met Annika.